Vårt ansvar

«Vi mener det er vårt ansvar å alltid jobbe for å bli mer bærekraftig, for å minimere vårt negative fotavtrykk og maksimere vårt positive håndavtrykk, gjennom våre egne handlinger og ved å påvirke andre.»

Som lidenskapelige havelskere forstår vi alvoret i den marine plastforurensningskrisen og fremmer helhjertet den viktige bevaringen av havet. Vi utdanner våre gjester og lokalsamfunnene om bevaring av havet. Våre gjester og ansatte sanket inn mer enn 30 tonn plast i 2017-2019 under våre ukentlige strandoppryddinger som ble arrangert på alle våre destinasjoner.

Vårt engasjement

Vi har takket ja til invitasjonen fra FNs sekretariat for klimaendringer om å ta Climate Neutral Now Pledge. Løftet representerer en bevegelse av selskaper og myndigheter som tar ledelsen når det gjelder å redusere utslipp og akselerere den globale reisen til en klimanøytral fremtid. Ved å gjøre dette har vi forpliktet oss til å:
– Måle og rapportere klimagassutslippene våre.
– Redusere klimagassutslippene våre så mye som mulig.
– Kompensere for gjenværende utslipp gjennom FNs sertifiserte utslippsreduksjonsprogram.

Vi er begeistret over å jobbe med FNs klimaendringers sekretariat og glade for å holde en åpen og målorientert dialog rundt optimalisering av bærekraftsinnsatsen og resultatene våre.