Vi er forpliktet til å gjøre det rette når det gjelder hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger. Personvernet ditt er viktig for oss, så ta deg tid til å lese denne informasjonen som forklarer:

Hvilke typer personopplysninger samler vi inn og hvorfor vi samler inn dem. Når og hvordan vi kan dele personopplysninger med andre organisasjoner. Valgene du har, inkludert hvordan du får tilgang til og oppdaterer dine personlige data. Vi har forsøkt å holde dette så enkelt som mulig

Lapoints retningslinjer for personvern

Vi i Lapoint bryr oss om databeskyttelse og personvernet ditt. I denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har når du bruker nettsiden vår. Personopplysninger er all informasjon som er knyttet til deg, som navn, kontaktinformasjon, betalingsdetaljer, personnummer osv. Vi behandler i hovedsak dine personopplysninger til følgende formål:

For å behandle kjøpet ditt. For å markedsføre tjenestene våre. For å registrere deg for å motta nyhetsbrev og tilbud. For å svare på spørsmålene dine om våre tjenester. For å vurdere søknaden din om å bli med i et av teamene våre. Du har flere rettigheter i henhold til databeskyttelsesloven. For eksempel har du alltid rett til å motsette deg markedsføring når som helst. Du kan også lese om hvordan du påvirker vår behandling av dine personopplysninger – hvilke rettigheter du har.

Vil du vite mer? Vennligst les våre detaljerte forklaringer nedenfor. Les mer om hvordan, hvorfor og hvor lenge vi behandler personopplysningene dine.

HVILKE DATA OPPBEVARER LAPOINT PÅ DEG?

For å behandle kjøpet ditt, forespørsler om nyhetsbrev, søknader om å jobbe, kan Lapoint ha ditt navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, kjønn.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Lapoint Surfshop AB, Hamragårdsvägen 37, 439 51 Åsa MVA NR. SE 559 306 438 801), er ansvarlig, i egenskap av behandlingsansvarlig, for behandlingen av dine personopplysninger når Lapoint behandler dataene dine for Lapoints egne formål, som nærmere beskrevet nedenfor.

Denne policyen forklarer hvordan vi behandler dine personopplysninger når du bruker nettstedet vårt.

Hvis du har spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger – eller hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine som beskrevet i delen av denne policyen kalt «Hvordan kan du påvirke vår behandling av dine personopplysninger?» – Ikke nøl med å kontakte oss.

HVEM GIR OSS DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Du eller din forelder eller verge har gitt alle personopplysninger som vi behandler om deg som bruker nettstedet vårt. Vi kontakter ikke 3. part for å samle informasjon om deg.

MÅ DU OPPGI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Generelt er det alltid du som bestemmer hvilke personopplysninger du vil dele med oss. Ikke desto mindre er noen av dine personopplysninger nødvendige for at vi skal kunne behandle kjøpskontrakten vår og oppfylle vår forpliktelse overfor deg. Dette inkluderer informasjon for å kunne lage en faktura, for å levere kjøpet ditt, og så videre.

I tilfeller når vi reagerer på forespørselen din, for eksempel hvis du ber om et nyhetsbrev eller kjøper noe fra oss via våre nettsider, gjelder dette. Hvis du ikke gir oss den nødvendige informasjonen, vil vi ikke være i stand til å oppfylle våre forpliktelser overfor deg i henhold til din forespørsel.

HVEM KAN FÅ TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dine personopplysninger behandles kun av Lapoint. Dine personopplysninger vil imidlertid bli delt med våre leverandører når dette er nødvendig for å kunne levere tjenesten du har bedt om eller for å gjennomføre kjøpskontrakten din med oss, som du godtar når du bekrefter en bestilling hos oss. Vi bruker også Klarna for betalinger, Mailchimp for å sende deg nyhetsbrev, og Facebook og Instagram for å svare på spørsmålene dine.

Vi bruker Klarna som betalingsleverandør. Dette betyr at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og bestillingsdetaljer til Klarna når kassen er lastet, slik at Klarna kan administrere kjøpet ditt. Dine personlige data som overføres, behandles i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

HVORDAN KAN DU PÅVIRKE VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

I henhold til dataloven har du rett til en rekke rettigheter for å påvirke vår behandling av dine personopplysninger. Les mer nedenfor.

7.1 RETT TIL Å TREKKE SAMTYKKE OG TIL BEHANDLING AV DATA

Du har rett til å trekke tilbake et gitt samtykke for behandling av dine personopplysninger. Ditt uttak vil ha effekt fra tidspunktet for uttaket. Lapoint får 30 dager på seg til å behandle forespørselen din og levere bekreftelsen på sletting av data (https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/legge-til-rette-for-rettigheter/).

7.1.1 DINE RETTIGHETER TIL DATABESKYTTELSE MED LAPOINT

Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du har rett til å protestere mot markedsføring fra oss, for eksempel nyhetsbrev. Du har rett til å be om full vedlagt innsikt i hvilke data vi har om deg. Retten til å protestere gjelder generelt når behandlingen er basert på en avveining av legitime interesser. Les mer om hva dette betyr i tabellene nedenfor.

7.1.2 NÅR GJELDER IKKE DINE RETTIGHETER TIL DATABESKYTTELSE

Retten til å protestere eksisterer ikke dersom vi må lagre dine personopplysninger for å overholde andre regler og forskrifter. Dersom vi kan vise tungtveiende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser og grunnleggende rettigheter, for eksempel et krav mot deg som kunde, kriminelle handlinger, forsikringsformål, ulykkesrapporter etc. Hvis det er med det formål å fastsette, praktisere eller forsvare rettskrav har du ikke rett til å protestere mot behandlingen.

7.2 RETT TIL TILGANG

Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke.

Vi ber ikke om eller lagrer noen annen sensitiv informasjon om deg, slik som religiøs tro, seksuelle preferanser, politiske synspunkter, kriminalitet og så videre. Du kan til enhver tid få tilgang til personopplysningene og få en kopi av personopplysningene som behandles av oss.

7.3 RETT TIL RETNING

Du har rett til å få rettet eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg og til å be oss om å få fullført ufullstendige personopplysninger.

7.4 RETT TIL SLETTING (“RETTEN TIL Å BLI GLEMT”) OG BEGRENSNING AV BEHANDLING

Under visse omstendigheter har du rett til å be om sletting av dine personopplysninger. Dette er for eksempel tilfellet når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for, eller du trekker tilbake samtykket ditt som behandlingen er basert på og der det ikke er noen annen rettslig grunn for videreføring av behandling.

Du har også rett til å be om at Lapoint begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Det er for eksempel tilfellet når nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av deg, eller behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet ber om begrensning av bruken av dem.

7.5 RETT TIL Å SENDE KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHET

Du har alltid rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Du kan gjøre dette i EU/EØS-medlemsstaten der du bor, arbeidssted eller påstått brudd på gjeldende databeskyttelseslover.

7.6 RETT TIL DATAPORTABILITET

Du har rett til å be oss om å overføre visse deler av dine personopplysninger vi har om deg til et annet selskap (dataportabilitet) i et strukturert vanlig brukt, maskinlesbart og interoperabelt format.

Denne retten gjelder for personopplysninger som du har gitt oss hvis:

Behandlingen er basert på samtykke eller på en kontrakt, og behandlingen utføres på automatiserte måter. Ved å utøve din rett til dataportabilitet har du rett til å få personopplysninger overført direkte fra Lapoint til en annen behandlingsansvarlig, der det er teknisk mulig.

HVILKE DATA, HVORFOR VI BEHANDLER DET OG JURIDISK GRUNNLAG BAK DET

All behandling av dine personopplysninger gjøres med det formål å behandle kjøpet ditt, sende deg nyhetsbrev, samt svare på dine spørsmål og søknader. Videre er formålet vårt å markedsføre våre tjenester til deg. Du kan lese detaljene om hvordan vi behandler dine personopplysninger i tabellene nedenfor. Vi samler ikke inn overflødig data som vi ikke trenger for å levere våre tjenester og forpliktelser overfor deg og ditt Lapoint-kjøp.

Vi lagrer aldri data lenger enn vi trenger og bruker kun personopplysningene dine til formålene som er angitt i denne policyen. Etter dette tidspunktet vil vi trygt fjerne dine personopplysninger. De samme personopplysningene kan lagres på flere forskjellige steder for ulike formål. Dette betyr at vi kan slette data fra ett system når det ikke lenger er nødvendig der, mens de samme dataene kan fortsette å bli lagret i et annet system der formålet fortsatt er gyldig for det spesifikke systemet. Hvis data er nødvendig etter denne perioden for analytiske, historiske eller andre legitime kommersielle formål, vil vi ta passende steg for å anonymisere dataene slik at de ikke lenger utgjør personopplysninger.

Personopplysningene vi samler inn via et kjøp lagres i vår kundedatabase i fem år. Hvis du foretar et nytt kjøp innen fem år etter returkjøpsdatoen fra det første aktuelle kjøpet, vil informasjon om tidligere produkter lagres i ytterligere fem år. Personopplysninger lagres som grunnlag for markeds- og kundeanalyser, for statistiske formål, og for å gi deg et bedre kjøpstilbud og bedre kundeservice.

Personopplysningene lagres også for å gjøre oss i stand til å overholde lovkravene med hensyn til tilsynet som er på plass for dine kjøp og for å sikre at det finnes dokumentasjon på kjøpet ditt ved klage. Ved reklamasjoner kan enkelte data lagres i ti år for at vi skal kunne forsvare oss mot rettskrav.

Vi deler ikke data med noen tredjeparts publiseringsverktøy. Vi videreselger ikke dataene dine for markedsføringsformål.

8.1 NÅR DU BRUKER NETTSIDEN VÅR

8.1.1 I HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

For å forbedre funksjonaliteten på nettsidene våre og for å bedre forstå behovene til kundene våre, bruker vi informasjonskapsler og piksler for å samle kundeinformasjon.

8.1.2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Når du bruker noen av våre nettsider, samler vi inn data om din bruk av den aktuelle tjenesten. Noen av disse dataene kan være personopplysninger, for eksempel IP-adressen din hvis den kan knyttes til enkeltpersoner. Vi samler også inn informasjon om hvordan du navigerer i den aktuelle tjenesten, hvilke søk du gjør og hvilke produkter du er interessert i. For mer informasjon om type data som samles inn i forbindelse med bruk av våre digitale tjenester.

8.1.3 HVA ER VÅRT JURIDISKE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Ditt samtykke

8.1.4 HVOR LENGE VIL VI OPPBEVARE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Inntil du sletter informasjonskapslene i nettleseren din

8.2 NÅR VI SENDER DEG MARKEDSFØRINGSINFO OM VÅRE TJENESTER

8.2.1 FOR HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

For å sende deg nyhetsbrev som du har meldt deg på for å markedsføre tjenestene våre til deg.

8.2.2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Ditt navn, telefonnummer og e-postadresse. For å finne ut hvilken markedsføring som er relevant for deg, behandler vi informasjon som du har delt med oss ​​eller som vi samler inn fra deg når du bruker nettsiden vår.

8.2.3 HVA ER VÅRT JURIDISKE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Ditt samtykke

8.2.4 HVOR LENGE VIL VI LAGRE PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Inntil du trekker tilbake samtykket ditt eller melder deg av våre nyhetsbrev og markedsføring

8.3 NÅR VI SVARER PÅ DINE SPØRSMÅL PÅ NOEN AV VÅRE KUNDEKANALER

8.3.1 FOR HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

For å svare på spørsmålene du har stilt oss via e-post, chat, telefon, whatsapp, facebook eller instagram, eller når du fyller ut noen av skjemaene våre

8.3.2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Informasjon som du gir oss når du stiller spørsmål, for eksempel navnet ditt og spørsmålet ditt. Hvis du ber oss om å ringe deg, behandler vi navn og telefonnummer. Hvis du sender oss en e-post med spørsmålene dine, vil vi behandle e-postadressen din. Når du Whatsapper oss vil vi også kunne se telefonnummeret ditt. Hvis du sender oss en chat, vil vi bare se aliasnavnet ditt gitt til deg av chattesystemet, din plassering (by, land) og annen informasjon du velger å dele med oss ​​i chatten

8.3.3 HVA ER VÅRT JURIDISKE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Behandling er nødvendig for gjennomføringen av kontrakten vår, dvs. for at vi skal kunne svare på spørsmålene dine som forespurt og behandle bestillingen din slik du har bedt om det.

8.3.4 HVOR LENGE VIL VI OPPBEVARE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

I 12 måneder etter at vi har besvart spørsmålene dine på mail, slik at du kan komme tilbake til oss med ytterligere spørsmål eller ønsker å gå videre med en søknad. I 6 måneder hvis du har kontaktet oss på telefon, chat, whatsapp, instagram eller Facebook.

8.4 NÅR DU GJØR ET KJØP PÅ VÅR NETTSTED

8.4.1 I HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Opprett en faktura for å kunne behandle kjøpet ditt.

8.4.2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Navn, adresse, tlf.nr, bostedsland, epost, fødselsdato, kjønn.

8.4.3 HVA ER VÅRT JURIDISKE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Kjøpskontrakt for å kunne levere dine etterspurte tjenester.

8.4.4 HVOR LENGE VIL VI LAGRE PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Alle data involvert i et kjøp og sikker levering beholder vi i 5 år av regnskapsmessige årsaker.

8.6 NÅR DU SENDER OSS EN SØKNAD OM Å BLI EN DEL AV VÅRE ANSATT/TEAM 8.6.1 FOR HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

For å behandle interessesøknaden din for å bli en av våre ansatte må vi sjekke CVen din med arbeids- og studiehistorie

8.6.2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Ditt navn, telefonnummer og e-postadresse samt all informasjon du deler med oss ​​i søknaden din

8.6.3 HVA ER VÅRT JURIDISKE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Ditt samtykke til behandling er nødvendig for å kunne gå frem på din forespørsel, før du inngår en juridisk arbeidskontrakt

8.6.4 HVOR LENGE VIL VI OPPBEVARE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Inntil vi har behandlet interessesøknaden din eller inntil 6 måneder

8.14 NÅR DU KONTAKTER OSS VIA SOSIALE MEDIER 8.14.1 I HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

VI ER REPRESENTERT PÅ SOSIALE MEDIEPLATTFORMER SOM INSTAGRAM OG FACEBOOK, OG DU HAR MULIGHETEN TIL Å KOMMUNIKERE MED OSS PÅ DISSE KANALENE. VI BRUKER KUN DISSE DATA TIL Å BEHANDLE SPØRSMÅLENE DINE SENDES TIL OSS VIA DISSE PLATTFORMENE. VI ANBEFALER DEG STERKT Å TA KONTAKT VÅR KUNDESERVICE LINJE FOR EVENTUELLE SPØRSMÅL OG/FORESPØRSLER, DA VÅRE SOSIALE MEDIEPLATTFORMER IKKE ER SIKRET.

8.14.2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

OFFENTLIG SOSIAL MEDIEKONTOINFORMASJON FRA FACEBOOK OFFENTLIG SOSIAL MEDIEKONTOINFORMASJON PÅ INSTAGRAM

8.14.3 HVA ER VÅRT JURIDISKE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

DITT SAMTYKKE BASERT PÅ DITT VALG AV KONTAKTMEDIER

8.14.4 HVOR LENGE VIL VI LAGRE DINE PERSONOPPLYSNINGER PÅ SOSIALE MEDIER?

DU ER ANSVARLIG FOR HVILKEN INFORMASJON DU VELGER Å DELE PÅ VÅRE SOSIALE MEDIEPLATTFORMER, INKLUDERT FOR MELDINGER SENDT TIL VÅRE ANSATTE MEDLEMMER. HVIS DU ØNSKER Å SLETTE AKTIVITETSLOGGEN PÅ SOSIALE MEDIER, VENNLIGST KONTAKT OSS.

8.15 NÅR DU ER KONTRAKTER SOM INFLUENCER 8.15.1 FOR HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Med det formål å skrive kontrakter, planlegge og gjennomføre vår del av kontrakten, og kunne kontakte influenceren igjen for nye potensielle samarbeid.

8.15.2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

Navn, fødselsdato, passinformasjon, kontaktinformasjon.

8.15.3 HVA ER VÅRT JURIDISKE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Avtalt av Influencer i en kontrakt.

8.15.4 HVOR LENGE VIL VI LAGRE PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Kontrakter lagret i 10 år. Kontaktinformasjon for potensielt flere samarbeid lagres i 10 år.